I Jönköping kommer företaget att erbjuda mjukvaruutveckling och utbildningar inom avancerad mjukvaruutveckling.

MindRoad utvecklar komplexa IT-system och applikationer åt våra kunder, eller i samarbete med dem i deras projekt. Företaget har också en affärsenhet som arbetat med utveckling av inbyggda system. De anställda är ingenjörer och flera har disputerat eller har annan högre akademiska utbildning.

"MindRoad har som långsiktigt mål att kontinuerligt anställa en person i månaden. Etableringen i Jönköping är en naturlig del för att uppfylla tillväxtmålet eftersom företaget redan har kunder och anställda som är stationerade i Jönköping. Nu fullföljer vi etableringen med att också flytta in i funktionella lokaler i en kreativ miljö i Jönköpings Science Park", säger Åsa Detterfelt, VD för MindRoad.

Platschef och ansvarig för Jönköpingskontoret blir Jonas Karlsson, som redan är stationerad i Jönköping och som jobbar som leveransansvarig åt en av våra kunder där.