Johan Kristiansson säger att han blev medveten om att avtalet med den förre vd:n för Mjärdevi Science Park bröt mot lagen om offentlig upphandling (LOU) i samband med att Christian Gustavsson begärde ut handlingar.

– Det finns många förklaringar till att det blev så, men inget försvar. Så fort jag blev observant på att det här bröt mot lagen inledde vi en offentlig upphandling. Den är snart klar, säger han.

Vad är det för tjänster ni har köpt av Sten Gunnar Johansson?

– Han har dels hjälpt oss att utveckla Ebbepark, dels jobbat med Vreta kluster. Sammanlagt har det här blivit så mycket att det borde ha upphandlats offentligt, konstaterar Kristiansson.

Både han och styrelseordförande Gunnar Broman tillbakavisar däremot att företaget skulle sekretessbelägga onödigt mycket. De menar att det bara handlar om några punkter om året och att det görs i "affärskritiska frågor".

– Däremot behöver punkterna oftast inte vara sekretessbelagda någon längre tid. Det ska vi se över, säger Gunnar Broman.

Men varför ska till exempel en höjning av p-avgifterna vara sekretessbelagd?

– Vi gjorde den bedömningen. Vi har en plan för hur vi ska kommunicera våra p-avgifter och då tycker vi att vi ska följa den planen, säger Broman.

Christian Gustavsson kritiserar också att ni internrekryterat er blivande vd.

– Det var vi helt överens om i styrelsen. Vi hade en intern kandidat som uppfyllde alla våra krav. Då hade vi ingen anledning att söka externt, säger Gunnar Broman.

– Bygg- och fastighetskompetens finns inom bolaget. Nu gäller det att fylla kåkarna med innehåll, det är hennes specialkompetens, kommenterar Johan Kristiansson.

Christian Gustavsson är orolig för ekonomin, att ni förbygger er i Ebbepark?

– Den oron anser jag är obefogad. Vi har vetat om att vi har en tung investeringspuckel framför oss och har därför byggt upp soliditet och eget kapital under hela min tid i bolaget. Vi har gjort många stresstester med till exempel olika räntenivåer och uthyrningsgrader, och i samtliga klarar vi ägarnas soliditetskrav, säger Kristiansson.

Kommer ni att kunna samarbeta med Christian Gustavsson i styrelsen efter den här kritiken?

– Ja, varför inte? Jag utgår från att alla som tillträder i styrelsen gör det för att arbeta för bolagets bästa, säger Broman.

– Jag tycker att det är jättebra med engagerade styrelsemedlemmar. Det gillar vi, säger Kristiansson.