Det handlar om fyra punkthus på Gripgatan 1–4 i Hejdegården, mittemot Sporthallen i Linköping. Stångåstaden vill ändra detaljplanen för att kunna bygga ut husen på höjden, och samhällsbyggnadsnämnden ger nu ett positivt planbesked. Det är det första steget i processen som kan leda fram till byggstart om några år.

– Jag tycker att det är bra när man inte bara river och bygger nytt, utan bygger på det man har. Jag ser gärna att de prövar några våningar till, om husen klarar det byggnadstekniskt, kommenterar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre.

När Linköpings befolkning växer, och alltfler vill bo i innerstaden, är det naturligt att staden växer på höjden, menar Aguirre.

– Sedan får man bedöma från hus till hus vad som bör bevaras och vad som kan förändras. Alla hus kan inte bevaras, vi måste ha en utveckling också.

Stångåstadens vd Fredrik Törnqvist tycker också att påbyggnader på äldre hus är något positivt.

– Just nu är det bara de här husen på Gripgatan vi jobbar med, men det kan vara intressant på flera håll. Det är ju ett sätt att förtäta staden utan att det går åt mer mark.

Enligt Stångåstadens ägardirektiv ska bolaget bygga 500 nya bostäder om året i Linköping.

– Det ser ut att bli lite lägre nästa år, men över tid håller vi den takten. Just nu har vi 600 lägenheter i gång, bland annat på Eddan och Prisotomten, säger Fredrik Törnqvist.

Stångåstadens ambition är att hålla en jämn takt på byggandet.

– Det har ju tidigare varit så att det under vissa år nästan inte byggts någonting. Sedan vill man bygga jättemycket och då blir det svårt för entreprenadmarknaden att anpassa sig. Stångåstaden är tillräckligt stora för att klara att bygga jämnt över konjunkturcyklerna. Dessutom kan det ju vara så att man får bättre priser när man bygger i lite sämre konjunktur.

Nästa projekt för Stångåstaden är 85 smålägenheter i Lambohov, som börjar byggas inom kort. Sedan hoppas man kunna komma igång med 293 lägenheter i kvarteret Lugnet i Ebbepark. Där avbröts upphandlingen tidigare i år när byggkostnaderna blev alltför höga, men nu uppger Fredrik Törnqvist att en uppgörelse är på gång.

För att hålla byggvolymen gäller det att hela tiden ha färdiga detaljplaner, och Stångåstaden arbetar med framtida planer för runt 2 000 lägenheter. Det handlar bland annat om Djurgårdsgatan, Flamman, Åbylund/Abisko, Berga, Ryd och Skäggetorp.