LÄS MER: Kompanjonen: "Jag skulle bli ihjälslagen."

Pia Bergman är Skatteverkets expert på grov ekonomisk brottslighet. Hon anser att det borde vara en självklarhet att ta reda på vem man gör affärer med. Det gäller inte minst kommunala bolag som hanterar skattebetalarnas pengar.

– Om Alf Jacobsson himself, strax efter det att Tekniska verken betalade ut 4,2 miljoner kronor till hans bolag, dömdes för ekobrott måste han ha utretts under tiden affären genomfördes. Var det då ett företag som Tekniska verken ville fronta med? Vi får inte glömma att kraftaggregaten var en tillgång i kommunen, säger hon.

Artikelbild

| Skatteverkets expert. Pia Bergman undrar varför Tekniska verken samarbetade med Alf Jacobsson när han utreddes för ekonomisk brottslighet.

Skatteverket satsar stora resurser på att tillsammans med kommunerna hitta bra rutiner för att kontrollera vem de gör affärer med, det vill säga ha kontroll på sina leverantörer och de som företräder dessa företag.

– Kommuner, landsting och bolag som ägs av dem hanterar våra skattemedel och det är självklart då viktigt att de pengar vi som medborgare betalar in går till sådant som gynnar medborgarna och inte försvinner ner till kriminella aktörer.

Hon undrar hur Tekniska verken resonerade när de lämnade iväg kraftaggregaten för försäljning till Alf Jacobsson och hans företag.

– Frågade de sig om det var ett seriöst bolag? Om det var ett företag man kan lita på? Om myndigheter granskar en person eller ett företag är det oftast för att de inte redovisat skatter och avgifter på rätt sätt, säger Pia Bergman.

Dessutom finns det kopplingar mellan Alf Jacobsson och förre Hells Angels-presidenten i Norrköping, Peter Holfve. Holfve är bland annat numera skriven på den industritomt i Norrköping som Alf Jacobsson äger. Skatteverkets utredning av Peter Holfve visar också att han har utfört arbete åt Tekniska verken under 2011 och 2012. Enligt den utredning Skatteverket gjorde hade han satt i system att fakturera allt sitt arbete från sina bolag i Estland. I Sverige fanns sedan flera olika svenska bolag som i sin tur fakturerade de svenska kunderna – bland annat Tekniska Verken.

Syftet med detta upplägg var att Peter Holvfe skulle undvika skatt.

Pia Bergman ifrågasätter dessa företag.

– Gör man affärer med någon som man genom media och på annat sätt vet är kriminell eller har nära kriminella kontakter anser jag att man bör vara extra noga och försiktig innan man tecknar avtal med dem. Sunt förnuft är bra i alla affärer, även för offentliga aktörer.

Hon påminner om att det är de offentliga aktörerna som förvaltar medborgarnas gemensamma tillgångar.

– Att veta vem man gör affär med och att kontrollera dem både innan man gör upp affären men även löpande är därför något som Skatteverket försöker få både offentliga och privata aktörer att förstå.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, anser att Tekniska Verken borde ha insett att de i det här fallet skulle ha gjort en offentlig upphandling.

– Om de hade gjort det skulle den här situationen aldrig ha inträffat. Nu bröt de mot Lagen om offentlig upphandling, LOU, säger han.

Han konstaterar också att det inte är förbjudet att göra affärer med företag som är under utredning för ekonomisk brottslighet.

– Det finns inga regler som förbjuder det. Det är en samvetsfråga, säger han.

Tekniska verken och Alf Jacobsson har avböjt att kommentera våra frågor om tvisten.

Advokat Mikael Abrahamsson säger att hans klient Peter Holfve inte har någon kännedom eller inblandning i dessa affärer. I övrigt vill han inte kommentera något ytterligare.