Saab levererade Giraffe AMB-systemen till Frankrike 2006. Nu får försvarskoncernen en beställning på support, underhåll och reservdelar. Saab anger inget ordervärde.

Kontraktet gäller i två år, från januari 2019 till januari 2021, med en option för att förlänga kontraktet till 2026.

Frankrike har använt markradarsystemen för en rad olika uppgifter, bland annat militär luftövervakning