Saab, som inte går ut med något ordervärde, uppger att företaget har fått en beställning för att utveckla och vidmakthålla Försvarsmaktens artilleri- och vapenlokaliseringsförmåga. Beställningen inkluderar Saabs multifunktionsradar Giraffe 4A och livstidsförlängning av artillerilokaliseringssystemet Arthur.

– Vårt markradarsystem Giraffe 4A förstärker kunders förmåga att upptäcka inkommande hot som taktiska ballistiska missiler. Spänningarna i vår omvärld ökar och systemet ger kunderna en multifunktionsförmåga i världsklass som bidrar till att skydda deras intressen, säger Anders Carp, chef för Saabs affärsområde Surveillance, i en kommentar.

Arbetet kommer att utföras på Saab i Göteborg med leveranser från 2019.

Artikelbild

| Artillerilokaliseringssystemet Arthur.

På onsdagen meddelade även Saab att affärsenheterna Airborne Surveillance Systems och Surface Radar Solutions ska slås ihop till en enhet under 2019 med namnet Radar Solutions. Lars Tossman har utsetts till chef för affärsenheten. Han är i dag chef för affärsenheten Airborne Surveillance Systems och har arbetat på Saab i 30 år.