Tekniska verken vill höja priset för att hämta hushållssopor, men det kan de inte göra utan ägarens godkännande. Ägaren är alla Linköpingsbor och dessa representeras av 79 politiker.

Under tisdagen hade de möte.

Ett av besluten rörde just höjningen av soptaxan. Michael Cocozza, som valdes in för Liberalerna i höstas, försökte övertyga resten av församlingen om att soptaxan borde sänkas. Alla är ense om att kommunal sophämtning ska göras till självkostnadspris, det anges dessutom i svensk miljölagstiftning. Men enligt Michael Cocozza är det omöjligt att kontrollera vilka kostnader Tekniska verken har och därmed också omöjligt att veta om de tjänar något på just sophämtningen.

Artikelbild

| Rebecka Hovenberg (MP)

Visserligen är det medborgarnas eget bolag så den vinst som görs kommer ändå medborgarna till del, men Michael Cocozza ansåg att ett för högt pris leder till onödiga inbetalningar av moms.

– Av det material vi får här så kan vi inte se att det är självkostnadspris. Konsekvensen när pengar går runt från konsumenter till bolaget, som de visserligen äger, blir att det går åt pengar till statlig moms och det är onödigt, sa han.

Han framförde att Tekniska verken borde redovisa vinsten så att det tydligt gick att se om de tjänar pengar på sophämtningen.

I fullmäktige finns också miljöpartisten Rebecka Hovenberg som dessutom är styrelseordförande i Tekniska verken. Det blev därför hon som först bemötte Michael Cocozzas inlägg.

Artikelbild

| Gösta Gustavsson, C

– Jag vill lyfta fram att Linköping har bland de lägsta kostnaderna i landet och den höjning vi har att ta ställning till här handlar om sex kronor i månaden för en snittvilla, sa hon.

Hon redogjorde också för hur Tekniska verkens kostnader fördelas inom affärsområde avfall.

Artikelbild

| Muharrem Demirok (C)

En annan som har god insyn i Tekniska verkens siffror är bolagets vice styrelseordförande Gösta Gustavsson (C). När han klev upp i talarstolen lät han uppriktigt glad.

– Under mina 36 år i fullmäktige så har det aldrig funnits ett intresse för frågan om soptaxan. Äntligen har ni börjat intressera er, det är bra och glädjande att det kommer upp till diskussion, sa han.

Artikelbild

| Michael Cocozza (L)

Som en effekt av valresultatet i september kommer Gösta Gustavsson och Rebecka Hovenberg snart att byta roller i Tekniska verkens styrelse, men det sker först i samband med bolagsstämman i vår.

Även centerns Muharrem Demirok deltog i debatten, han hade visserligen inga invändningar mot höjningen. Istället påminde han om fullmäktiges roll.

– Sällan har väl ett taxeärende varit så spännande som detta, det är uppfriskande att så många engagerar sig. Vi måste ifrågasätta när vi tycker att siffrorna inte är rimliga, det är ändå vi som är den folkvalda församlingen, sa han.

Till slut verkade alla överens och det berodde till stor del på att kommunstyrelsens nytillträdde ordförande Niklas Borg (M) utlovade en förändring som på sikt kan leda till lägre soptaxa.

– Vi menar att Linköpingsborna borde ha en fördel av att de äger Tekniska verken och därför borde betala den lägsta taxan, inte som idag ett genomsnitt av de olika avtal som bolaget har. De här har vi redan inlett diskussioner med bolagets ledning om.

Löftet om dessa förändringar gjorde att även Michael Cocozza kunde ställa sig bakom beslutet att höja soptaxan.

– I och med det Niklas framför om att vi ska göra vissa ändringar så har jag inget säryrkande, sa han.

Höjningen träder i kraft den 1 mars.