Den senaste tiden har appen testats på flera äldreboenden i Linköping, många ser den som ett stort steg framåt eftersom den ökar flexibiliteten.

– Det är viktigt att samla kunskap om individernas bakgrund, om vad de har gjort tidigare i sitt liv vad de har för minnen med sig. Det har vi stor nytta dagligen. Men sådan information har vi ofta fått dokumentera med bara text på papper och som vi sedan förvarat på ett skyddat ställe, berättar Liselotte Björk, demensvårdsutvecklare.

Indentive har utvecklat appen Levnadsberättelser tillsammans med bland annat Linköpings kommun och Lärcenter. Appen, som även kallas "Mina bästa stunder", samlar enkelt minnen och bilder i ett format som gör att både anhöriga, personal och individ kan använda materialet. Anhöriga kan även logga in hemifrån och lägga till bilder och information.

Artikelbild

| Levnadsberättelsen. Carl von Koch på Identive utbildar undersköterskorna Petra Svensson, Simon Flintzeberg och Tina Larsson i hur den nya appen fungerar. Robert Rostedt på Identive är också med.

– Och personalen kan lägga in ny kunskap som är viktig för personen i dagsläget. En person som har nedsatt minnesfunktion kan stimuleras positivt genom bilder och musik. Och kunskapen om till exempel vilken musik som personen gillar är jätteviktig i det dagliga arbetet, säger Linda Collin, planeringsledare.

– Vi tror inte att det här blir ännu en uppgift att hålla reda på för personalen. Vi tror i stället att appen och surfplattorna kommer att stimulera till goda samtal och positiva stunder i vården. Att få mera kunskap om personerna och att kunna visa saker som vi vet att de gillar är trygghetsskapande, och utvecklande, fortsätter hon.

Under 2018 ska samtliga boenden inom äldrevården köpa in ett antal surfplattor och införa det nya arbetssättet. Kommunen har ett fyraårsavtal med Indentive, värt 450 000 kronor. På fredagen hölls en utbildning med IT-bolaget för ett antal undersköterskor som blir tidiga med att använda surfplattorna skarpt i verksamheten. Undersköterskorna Simon Flintzeberg och Petra Svensson tror på idén:

– Det här kommer att hjälpa oss mycket, säger Petra.

Artikelbild

| Utvecklaren. Lars-Thomas Rasmussen är vd för IT-bolaget Identive i Linköping som har utvecklat appen Levnadsberättelser.

– Vi använder redan paddor på vår enhet, säger Simon. Våra omsorgstagare vill gärna att vi hjälper dem att ta fram ett Youtube-klipp eller en låt. Det här är ett jättebra hjälpmedel för att kommunicera.

Indentive har bland annat utvecklat en samlande plattform för olika smarta IT-lösningar inom vården, hemmet och staden. Vd:n, Lars-Thomas Rasmussen, säger att han är särskilt nöjd med den här typen av teknik.

Artikelbild

| Linda Collin, planeringsledare inom omsorgen i Linköpings kommun.

– Teknik är ju som bäst när den gör nytta. Den ska inte vara ett hinder. Det är när man kombinerar internet och surfplattor med annan teknik och verksamhet i olika miljöer som det uppstår fantastiska möjligheter.