Nästan var tolfte barn i länet lever i en familj där minst en av föräldrarna har skulder hos Kronofogden. Kommunen med högst andel barn i skuldsatta familjer, 14 procent, är Ödeshög. Linköpings kommun har lägst andel, 6,3 procent.

– Vi vill lyfta fram att det finns många barn som lever i ekonomisk utsatthet och uppmuntra vuxna att våga prata med barn om ekonomi, säger Anna-Karin Lindahl, som arbetar med att förebygga skuldsättning hos Kronofogden, i ett pressmeddelande.

Anna-Karin Lindahl menar att det är viktigt att barnen förstår att det inte är deras ansvar om familjen har dålig ekonomi.

– Lika viktigt som att uppfostra barnen om andra saker, lika viktigt är det att prata om pengar och varför det ser ut på ett visst sätt i familjen, säger hon i pressmeddelandet.

Siffrorna för Östergötlands län motsvarar de för hela landet. Totalt lever 176 000 barn i ekonomiskt utsatta familjer i Sverige, vilket även det motsvarar nästan var tolfte barn.

Kronofogden och Bris, Barnens rätt i samhället, samarbetar för att stötta barn som är oroliga över familjens ekonomiska förutsättningar.

– Bris kan inte hjälpa till med pengar, men vi kan ge barnen stöd i hur de kan hantera känsliga situationer. Till exempel när de inte kan följa med på utflykter eller andra aktiviteter för att familjen inte har råd. Vi kan exempelvis föreslå saker som inte kostar pengar och berätta att kompisarna ofta är mer förstående än de tror, säger Catarina Nylund, kurator på Bris, i pressmeddelandet.