Sveriges statsminister Stefan Löfven är tillsammans med Jean-Claude Juncker, Europeiska kommissionens ordförande, värd för EU-toppmötet.

Toppmötet är en viktig del i debatten om Europas framtid och har sitt fokus på den sociala dimensionen i EU:s utveckling: rättvisa jobb och tillväxt.

– Det är glädjande att just Sverige får stå som värd för denna viktiga diskussion. I Sverige har kommunerna tagit stort ansvar när migrationstrycket var som störst och har kommit en bit på vägen för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarkanden, säger Lena Micko, ordförande i Sveriges kommuner och landsting (SKL).

När redaktionen ringer Lena Micko väntar hon på tåget till Göteborg. Talet är skrivet och klart sedan länge och hon ser fram emot mötet med både kollegor och toppolitiker som hon hittills bara läst om. Talet är i för sig något längre än de tillåtna tre minuterna men hon tar det med ro.

– Det är mellan tre och fyra minuter, men det kommer att gå bra. Det är ett unikt tillfälle att jag som ordförande i SKL får vara med och prata om vad vi gör för att främja rättvisa jobb. Vi har också våra utmaningar men vi har hunnit långt, säger hon.

Vad ska du lyfta fram?

– Lokala lösningar som kommunerna, landsting och arbetsmarknadens parter har gjort. En av dem är "Snabba spåret" där nyanlända får chans att snabbare få jobb inom sitt yrke samtidigt som de lär sig svenska, säger hon.

Under toppmötet i Göteborg kommer EU:s stats- och regeringschefer, arbetsmarknadens parter och andra nyckelaktörer att diskutera rättvisa jobb och tillväxt samt jämställdhetsperspektiv som en förutsättning för ett socialt Europa.