För 14 år sedan köpte Botrygg det gamla behandlingshemmet Ekhaga. Sedan dess har företaget rivit de gamla byggnaderna och byggt över 100 bostäder samt äldreboende, skola och förskola i området.

Botrygg ville därefter gå vidare och bygga ett stort vinkelhus med 60–80 bostäder ut mot Brokindsleden–Ålerydsvägen.

Den byggplanen förutsatte att kommunen ville sälja ett stycke mark i en så kallad direkttilldelning, men den idén fick inte Botrygg igenom. Förslaget till detaljplan bygger nu i stället på att kommunens och Botryggs mark säljs i en konkurrensutsatt markanvisningstävling.

Artikelbild

| Villa Solelid ligger i vägen för byggplanerna och kommer att rivas.

Botrygg föreslås i gengäld få mark att bygga på längre in i området. Där ligger i dag ett gruppboende med tolv lägenheter som i så fall måste rivas. De byggnaderna ägs av Lejonfastigheter.

– Socialkontoret och Lejonfastigheter måste visa att det finns en lösning för gruppboendet som är bättre än den som finns i dag. Vi går inte vidare med planen om inte den frågan blir löst, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok (C).

Även villan Solelid från 1941 måste rivas om byggplanerna ska bli verklighet.

Ut mot de trafikerade gatorna planeras en bebyggelse på 4–8 våningar, längre in i området 3–5 våningar. Sammanlagt handlar det om cirka 160 bostäder.

Artikelbild

| Sammanlagt kan det bli 160 nya bostäder vid korsningen Brokindsleden–Ålerydsvägen.

Detaljplanen går nu ut på samråd för att grannar och andra berörda ska få komma med sina synpunkter. Avsikten är att detaljplanen ska antas under det första kvartalet 2020.