Sedan turistbyrån flyttade till Konsert och kongress har paviljongen i Sankt Larsparken tidvis varit oanvänd. I fjol hade Vallastaden ett informationskontor där inför mässan. Det kombinerades med glassförsäljning av Lejonet & Björnen, men nu är byggnaden tom igen.

– Tanken är att det ska bli servering där, ett litet café. Vi ser det som positivt om vi kan få mer liv och rörelse i parken. Vi har haft diskussioner med kyrkan och flera andra runtom, som delar den uppfattningen, säger kommunalrådet Elias Aguirre (S).

Kommunens tjänstemän har under våren haft kontakt med flera företagare som visat intresse för byggnaden. Men hittills har ingen nappat på att driva café i sommar.

Artikelbild

| Vill du driva café här? Kommunen letar efter en hyresgäst till paviljongen i Sankt Larsparken.

– Det är ju ett rätt sent läge nu, men vi hoppas fortfarande kunna få in någon aktivitet där i sommar. Den som är intresserad kan höra av sig till oss, säger Jimmy Johansson, avdelningschef för drift och underhåll.

Enligt detaljplanen ska platsen användas som park.

– Restaurangverksamhet är inte förenlig med detaljplanen, men däremot kan man tänka sig ett enklare café med kaffe, glass, färdigbredda mackor och liknande, säger Johansson.

Byggnaden har ett tillfälligt bygglov som går ut nästa år. Då kan det bli aktuellt att försöka få det lovet förlängt, eller att söka permanent bygglov.

– I förstaläget försöker vi lösa den här säsongen. Sedan får vi titta på en lösning på längre sikt, säger Jimmy Johansson.