Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet, inledde den högtidliga stunden som säkert fick många att hämta andan, samtidigt som benen kanske darrade lite extra mycket.

Hon hälsade alla välkomna till festen och i sitt tal riktade hon sig bland annat till de som till antalet dominerade scenen i Crusellhallen:

– Mina varmaste gratulationer till er, nyblivna doktorer. Er formella utbildningstid är nu avslutad, men inte ert lärande. Det är en livslång process.

Artikelbild

| Scenen i Crusellhallen dominerades av de 102 doktorer som promoverades vid lördagens ceremoni.

De 102 doktorernas forskningsinsatser spänner över vida fält.

48 har disputerat inom Medicinska fakulteten, 37 inom Tekniska fakulteten, 14 inom Filosofiska fakulteten och tre inom Utbildningsvetenskap. Drygt hälften av doktorerna är kvinnor.

Till hedersdoktorer promoverades den japanske fysikern Hiroshi Amano, mottagare av Nobelpriset i fysik 2014, astronomen Marie Rådbo, den australiske pedagogen Graham Hendry och Sara Mohammad, opinionsbildare mot hedersvåld.

Åtta nya professorer installeras. Deras forskning rör barn, beroendesjukdomar, biomedicinsk laboratorievetenskap, genus, kirurgi, miljökommunikation, rehabiliteringsmedicin och smärta.

Artikelbild

| Åtta nya professorer installerades vid Linköpings universitet. En av dessa var Johanna Sköld från Finspång.

Vid ceremonin delades även Linköpings universitets förtjänstmedalj ut till före detta överbibliotekarien Margaretha Grahn och kommunalrådet Lars Stjernkvist, Norrköping (S).