Det handlar om flera nybyggda hus på Idun Lovéns gata och Erdtmans gata, där Botrygg vill omvandla en del av souterrängplanet till lägenheter.

– Där är det inte tillåtet med vanliga bostäder. Men det fungerar bra med övernattningslägenheter, kommenterar Botryggs vd Adam Cocozza.

På några av ytorna är det förenligt med detaljplanen att bygga hotellägenheter, men för fyra av lägenheterna krävs det att bygg- och miljönämnden godkänner en avvikelse. Det ärendet är inte avgjort än.

Enligt de ursprungliga planerna skulle souterrängplanet användas till parkering och förråd.

– Men det finns ytor där vi inte får ut någon parkering och vi är inte i behov av mer förråd. Då ser vi att det här är ett bra sätt att använda ytorna på, säger Cocozza.

Lägenheterna kommer att hyras ut av Apartdirect, som även har 86 lägenheter vid Linköping Arena.

Vid Nordengatan har Botrygg ansökt om att ändra detaljplanen. Där vill företaget skapa två fulla våningar i stället för bottenvåning med entresol, och på så sätt bereda plats för en vårdcentral. Avsikten är också att ett apotek ska flytta in i grannlokalen.