Det är tolv år sedan Byggvesta färdigställde den första etappen av området Colonia, mellan Malmslättsvägen och universitetet.

Här smällde man upp i första hand ytsmarta enrummare, sammanlagt 364 stycken.

Nu är det dags för den andra etappen, omnämnd som Colonia 2, som omfattar 374 student- och forskarlägenheter där Byggvesta i första hand tagit sikte på små trerummare på cirka 43 kvadratmeter, så kallade "kompislägenheter" som är avsedda för två personer som delar på boendet och hyreskostnaden

Artikelbild

| Första spadtaget för 374 nya studentlägenheter på Campus Valla. Från vänster, Claes de Neergaard, Grön bostad, Lars Jonsson, Byggvesta, Roger Klinth, universitetet och Muharrem Demirok, Linköpings kommun.

De byggs i fem loftgångshus på 3–5 våningar.

Dessutom uppförs två punkthus på 7–8 våningar, med restaurang, gym och mataffär i bottenvåningen.

I punkthusen blir det 90 lite större lägenheter, tänkta för forskarfamiljer och studenter med barn.

LÄS MER: Bakgrunden till projektet

Artikelbild

| Claes de Neergaard och Muharrem Demirok jublade tillsammans under ceremonin med det första spadtaget.

– Vi vill bli bättre för studenter mitt i livet. Därför satsar vi på den här typen av bostäder, sa Roger Klinth, prorektor vid universitetet, i samband med spadtaget.

Klinth berättade att han själv en gång, för flera år sedan, klev av tåget på centralstationen för att börja plugga i Linköping och att han efter en tid fann sig väldigt väl hemma i studentlyan på Alsättersgatan i Ryd.

Artikelbild

| Lars Jonsson, Byggvestas ägare, förklarade att han hämtat inspiration från USA när han såg Colonia 2 växa fram på ritborden.

– Min förhoppning är att de som kommer hit nu ska känna samma trivsel som jag gjorde. Vi ska ha i åtanke att 70 procent av de som studerar på universitetet kommer utifrån och behöver således någonstans att bo. Därför är det viktigt att byggandet av nya studentlägenheter fortgår.

Byggvestas ägare, Lars Jonsson, förklarade att han hämtat idéer och inspiration från universitetsstäder i USA när han såg de nya studentlägenheterna på Campus Valla växa fram på ritborden.

Artikelbild

| Här kommer det så småningom att växa fram 374 lägenheter för studenter och forskare på Linköpings universitet.

– I USA skapas det ett livligt och härligt studentliv i och med att ungdomarna bor strax intill universiteten. Det tyckte jag saknades här i Sverige. Det är ett viktigt skäl till att dessa bostäder byggs just på det här området.

Muharrem Demirok, kommunalråd (C) och tillträdande ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, berättade om sin start som student i Linköping för 20 år sedan.

– Jag kom från Stockholm och hade inte en aning om var Linköping låg någonstans. I mitt andra studentboende träffade jag min blivande hustru som nu är mamma till våra tre barn. Det är så Linköping växer. Många studenter väljer att rota sig i stan efter skoltiden. Därför behövs det fler bostäder och vi från kommunens sida oerhört tacksamma för att den här typen av projekt kan förverkligas.

Byggtiden av Colonia 2 är beräknad till drygt två år.