Det förra kommunalrådet Christian Gustavsson är på väg att bli styrelseledamot i Sankt Kors. Därför bestämde han sig för att granska bolaget, framför allt för att han kände oro över företagets ekonomi.

– Det är ett ganska litet bolag som bygger väldigt mycket. Om fastighetskonjunkturen viker får man inte ha spänt bågen för hårt. Det anser jag att Sankt Kors gjort, framför allt med Ebbepark som är en investering på ett par miljarder.

Christian Gustavsson tror att Ebbepark kan bli bra på lång sikt.

– Men det är väldigt mycket yta som ska ut på väldigt kort tid. Bolaget har, som jag ser det, inte råd att stå med tomma lokaler under lång tid. Och går det illa är det Linköpingsborna som får skjuta till pengar.

Läs mer: Vd:n: Vi bröt mot lagen

När Gustavsson ville granska Sankt Kors stötte han på oväntade problem. Han blev ifrågasatt när han begärde ut allmänna handlingar och en del av styrelseprotokollen visade sig vara sekretessbelagda.

– Jag blev mycket överraskad. Sankt Kors är ett bolag som har svårt för offentlighet och man känner uppenbarligen inte till de mest basala grunderna i offentlighetsprincipen. Man sekretessbelägger protokoll på ett sätt som jag aldrig sett något annat bolag göra, säger Christian Gustavsson.

Sekretessen hävdes senare på de flesta av punkterna och Gustavsson fick ut handlingarna.

– En del var sådant som det kan vara rimligt att sekretessbelägga. Men här hade man till exempel lagt sekretess på att parkeringstaxorna ska höjas. Ska det hemlighållas för Linköpingsborna? Det lär de ju märka i alla fall.

I sin granskning upptäckte Christian Gustavsson en sak som han menar bryter mot lagen om offentlig upphandling. Sedan 2014 har Sankt Kors ett avtal med Mjärdevi Science Parks förre vd Sten Gunnar Johansson.

Johansson har sedan 2014 fungerat som senior rådgivare åt Sankt Kors motsvarande 40 procent av en heltidstjänst. För det har Sten Gunnar Johanssons företag debiterat Sankt Kors en timtaxa på 1 100 kronor.

– På ett år blir det ganska långt över gränsen för vad som är tillåtet att direktupphandla, säger Christian Gustavsson.

Om drygt ett år ska Sankt Kors vd Johan Kristiansson gå i pension. Efterträdaren Anna-Maria Jakobsson är redan utsedd, efter en internrekrytering. Att en ny vd skulle utses internt var en av de sakerna som från början var sekretessbelagda.

– Jag förstår att det var bekvämt att sekretessbelägga det, för det är helt oförsvarligt att rekrytera en vd utan öppen konkurrens. Man står mitt i den största fastighetsinvesteringen i bolagets historia och tillsätter en vd som inte har erfarenhet från fastigheter och bygg. När man gör slutna rekryteringar på det här sättet ställer det väldigt många frågor om varför, säger Christian Gustavsson.

Gustavsson bokade in ett möte med Johan Kristiansson för att räta ut alla frågetecken. Men mötet blev aldrig av. Johan Kristiansson ringde i stället upp honom och meddelade att styrelsens ordförande Gunnar Broman bestämt att Gustavsson får vänta på information tills han blivit invald i styrelsen.

– Alla kan göra fel och misstag, det köper jag. Men här staplas saker på varandra på ett sätt som tyder på att man har en ganska märklig kultur i Sankt Kors. Dels har man den här internrekryteringen, dels det här avtalet med den seniore rådgivaren som bara förlängs och rullar på hur länge som helst. Det ger bilden av att man har lite för nära kompisrelationer i den här verksamheten, säger Christian Gustavsson.