Kampanjerna för att ansöka om och kanske vinna ett gratis resekort inom EU, är ganska korta. Den senaste startade 2 maj och pågick till 16 maj. En ny omgång planeras före slutet av 2019. Projektet är inne på sitt andra år och heter Discover EU. För 2019 är kostnaden omkring 170 miljoner kronor. Syftet är att europeiska ungdomar ska lära sig mer om Europa och träffa unga från andra länder.

Hittills har cirka 30 000 ungdomar fått tjänsten. Och nu kan den permanentas. EU-kommissionen har föreslagit en utökning av projektet inom ramen för EU:s långtidsbudget (sju år). Enligt förslaget ska 700 miljoner euro anslås till Discover EU. Enas EU-parlamentet och Ministerrådet om förslaget så kan ytterligare 1,5 miljoner ansöka om gratis resekort mellan 2021–2027.

Bland de svenska riksdagspartierna är bara Liberalerna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet positiva till interrail-satsningen.

Så här säger till exempel Deniz Butros, i Norrköping, tredjekandidat på Vänsterpartiets lista till EU-parlamentsvalet:

– Jättebra! Det är positivt att EU satsar på klimatsmart resande. Jag hoppas många unga tar chansen och reser till de gamla koncentrationslägren som finns i Europa, det är viktigt att vi påminns om historien och inte låter den upprepas. Nu behövs också en samordnad tågpolitik med fler nattåg och enklare biljettsystem. Samtidigt som man subventionerar interrailkort subventionerar EU också flyget och vägtransporter, det är orimligt.

Socialdemokraterna kastar in en varning om att Discover EU inte får knapra på andra utbytesmöjligheter som Erasmus-programmet eller ungdomsgarantin (utbildning, sysselsättning mm). S understryker också att gratis interrail-kort inte får bli något som bara nyttjas av ungdomar med redan starka ekonomiska resurser.

För att genomföra förslaget i långtidsbudgeten krävs enighet mellan medlemsstaterna i Ministerrådet, och i EU-parlamentet. Men det är en kostsam satsning. Och det finns stark kritik mot förslaget. Den kommer bland annat från Sverigedemokraterna, som kallar det för "EU-propaganda" och vill avsluta projektet. Och inte minst från Kristdemokraternas toppkandidat och kommunalrådet i Linköping, Sara Skyttedal:

– Projektet verkar vara skapat för att vinna över ungdomar som EU-vänner. Jag tror det är en felbedömning. EU:s förtjänster måste bevisas genom att EU levererar lösningar på Europas gemensamma utmaningar, inte genom att dela ut gratis tågbiljetter, säger Skyttedal.

Och vad tänker du om den föreslagna utökningen av projektet i långtidsbudgeten?

– Det är en felaktig prioritering i en tid som kräver tuffa prioriteringar.

Moderaternas kritik liknar Socialdemokraternas varning. Moderaterna satsar på att elever och studenter ska få möjlighet till utbyten och utlandsstudier genom Erasmus, och olika EU-program. Satsningen i långtidsbudgeten (700 miljoner euro) tycker Moderaterna inte är rimlig. I stället vill man öka medvetenheten om antisemitismen och föreslår utbildningar och studieresor om Förintelsen för europeiska skolungdomar. Centerpartiet säger nej, och vill hellre prioritera arbetsmarknadsfrågor som rör unga personer.

Miljöpartiet stödde tidigare Discover EU på pilotprojektnivå, bland annat för kulturutbytets skull och för att gynna klimatsmarta resesätt. Men i flerårsbudgeten hoppar Miljöpartiet av tåget.

– Att resa och förstå Europa är en viktig del bland dagens unga. Men av bland annat budgetrestriktiva skäl har vi valt att inte stödja projektet till nästkommande flerårsbudget, skriver MP i ett svar till redaktionen.