– Vi kommer bland annat att bygga en ny basstation nordost om Skeda. Den kommer att skapa täckning för exempelvis Anders Hofstedt och övriga invånare i Realstorp som har Telenor eller Tele2, givet att vi får det bygglov vi behöver, säger Patrik Nilsson, nätexpert på Telenor.

Anders Hofstedt som har bott tio år på Raelstorpskolan, sex kilometer från Linköping, hade stora problem med både internetuppkopplingen och mobiltelefonin. Han är företagare med verksamhet i Stockholm och han försöker jobba hemifrån. Vilket hittills oftast har varit nästan omöjligt.

Men hans öde delas av många Linköpingsbor som ringde Corren efter att vi har skrivit om Hofstedt och svårigheterna med att bo på "blanka fläckar".

Artikelbild

– Nu har Telenor och Tele 2 bestämt sig för att utmana Telia på riktigt. Runt Linköping ska vi bygga totalt cirka tio stycken nya basstationer för 2G och 4G. Av dessa är två stycken redan klara medan de övriga är i lovfasen. Flyget i Linköping är den största utmaningen eftersom vi inte kan bygga högre master och dessutom blir bygglovsprocesserna långa, säger Patrik Nilsson.

Kommunen är medveten om problemet och för därför en dialog med alla teleoperatörer om hur mobiltäckningen i Linköpings kommun kan bli bättre.

– Det är teleoperatörernas ansvar men vi hjälper gärna med det vi kan. Vi samarbetar bra men ett stort problem är att markägare inte tillåter att master byggs på deras mark. Folk i Slaka klagar också på täckningen men ingen markägare i Slaka vill upplåta sin mark till master. Då är det svårt att göra något åt saken, säger Fredrik Eriksson, kommunens it-strateg.

Flera av de som har ringt Corren och klagat på undermålig täckning bor ännu närmare stadskärnan än Anders Hofstedt. Till exempel på Garnisonområdet som ligger centralt.

– Täckningen inomhus i moderna hus är ett helt annat problem. Detta är en problematik som vi har sett växa fram de senaste åren. Det beror på att byggnader byggs för att vara energieffektiva. De har dels ett metallskikt av zinkoxid på fönster, som blockerar mobilsignalerna väldigt effektivt, och utöver detta innehåller isolermaterialen flera lager metallfilm, vilket också dämpar signalerna upp till tusen gånger. Här behövs mer forskning, något som vi just nu försöker få till stånd tillsammans med byggbranschen, säger Patrik Nilsson.