Att gå upp i vikt under en graviditet är rimligt, det är ju ett till liv i samma kropp. Men all viktökning är inte hälsosam.

– Många kvinnor går upp mycket i vikt under graviditeten och det finns en risk för att vikten är kvar efter. Det handlar inte om några extra kilon och är inte kopplat till utseende utan jag avser risken för bestående kraftig övervikt, vilket är kopplat till hälsorisker senare i livet. Det finns också risker för barnet och komplicerade förlossningar, säger Marie Löf, projektledare för studien.

Men det är inte bara att gå upp för mycket i vikt som kan orsaka problem.

Artikelbild

| Graviditet. Nu ska gravidas viktökning och motion undersökas i en studie.

– Det finns hälsorisker med både för liten och för stor viktökning, fokus ligger på hälsa och inte kroppsideal, säger Marie Löf.

Nu ska 600 östgötska kvinnor delta i en studie. Att kartlägga samband mellan kost, fysisk aktivitet, viktökning och hälsa hos mor och barn är ett syfte med Healthy moms. Ett annat är att testa en mobilapp, för att se om den kan vara till hjälp för gravida kvinnor.

– I appen får man information om fysisk aktivitet och mat som kan vara bra. Informationen uppdateras hela tiden och är anpassad till gravida. Det kan gälla vitaminer man ska tänka på, mängden mat eller livsmedel som bör undvikas till exempel. Man kan också mata in information om sig själv i appen för att få återkoppling, men det sistnämnda är frivilligt.

Appen ska börja användas i vecka 14, när en tredjedel av graviditeten redan har passerat. Sedan ska appen användas graviditeten ut.

Artikelbild

| App. Ungefär såhär kommer appen att se ut, det här är en arbetsversion i slutskede.

– Rekommendationen är att kvinnorna ska fortsätta vara aktiva även under graviditeten, i den mån de kan. Vi vill se om appen kan hjälpa kvinnor att gå upp lagom mycket i vikt, säger Marie Löf.

Alla sorters kvinnor får delta i studien, oavsett vikt. Tre gånger under studiens gång ska kvinnorna kliva in i en bodpod, en kammare för fettmätning, och när barnet är fött ska även det mätas.

– Det gör inte ont och är helt ofarligt. Det brukar fungera bra, säger Marie Löf.

Om appen visar sig vara användbar för gravida kvinnor ska den implementeras i mödrahälsovården. Marie Löf hoppas även kunna studera kvinnorna några år efter förlossningen, men det är långt fram i tiden.

– Vi är i starten nu, inom några veckor hoppas vi ha de första kvinnorna på plats, säger Marie Löf.