Hon har reagerat på att kommunföreträdare i landet - bland annat kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M) – har uttryckt en önskan om att den här listan inte ska göras offentlig.

– Det är ju bättre att få bort det som gör att Skäggetorp hamnar på listan än att ta bort listan, säger hon.

S presenterar därför fem insatser som öka tryggheten. Det handlar om fler kameror där det behövs. I dag har polisen möjlighet att själva bestämma om en sådan åtgärd på utsatta ställen. Den möjligheten ska användas, anser Edlund. Men självklart inte bara i Skäggetorp. Att polisens syns och finns i utsatta områden är också viktigt.

– Med tanke på att det bor 10 000 människor i Skäggetorp ser vi gärna att det finns en lokal polisstation här.

Att ha blandad bebyggelse, hyresrätter och bostadsrätter i området är viktigt och också att binda Skäggetorp närmare centrum. Att ha fler vuxna ute är en annan insats.

– Då handlar det inte bara om nattvandrande föräldrar utan också om att vi politiker ska vara synliga för att få bättre kontakt med Skäggetorpsborna, säger hon.

Partiet var en del av makten under förra mandatperioden och hade möjlighet att genomföra förändringar.

Hon erkänner att mycket är kvar att göra, men säger också att det gjordes flera bra saker. En insats hon vill framhålla är kommunens överenskommelse med privata fastighetsägare om att ta ansvar för den bosociala situationen i Linköping.

– Det kan inte längre vara bara Skäggetorp och Ryd som gör det.