Varje månad skickar kommunen ut strax över 5000 fakturor. Det förekommer klagomål, men de är inte så många.

– Vi vet att de inte är fullt begripliga och vi vill förbättra dem, säger Lena Brüde, avdelningschef på avdelningen för äldre och funktionsnedsatta på social- och omsorgsförvaltningen.

Förbättringar är på gång. Enligt Lena Brüde har kommunen ett samarbete med leverantören om hur man kan förbättra fakturautseendet.

I grunden handlar det förmodligen om att Linköping har ett bra, men komplext system för hemtjänstavgifter, tror hon. I korta drag handlar det om att servicen är uppdelad i kategorin personlig omvårdnad med en taxa, och kategorin boservice, som har en annan taxa. I båda insatserna tillämpas maxtaxa.

Rubriken enhet på fakturan avser en tidsperiod. Att lista allt som ingår i exempelvis personlig omvårdnad som kan vara allt från ledsagning och bäddning till att sätta fram maten, skulle blir för omfattande tror Lena Brüde.

Hon anar att en orsak till att fakturorna nu upplevs som krångliga, med många poster, beror på att kommunen håller på att gå över till ett nytt tids- och insatsregistreringssystem. Tanken med det är bland annat att kunden bara ska betala exakt för den tid som går åt till den hjälp de får.

– Inför övergången har vi uppmanat utförarna att gå in och korrigera tiderna i verksamhetssystemet så att de ska vara så rätt som möjligt. Jag kan tänka mig att utförarna ändrar ofta och det resulterar i flera poster i fakturan och det kan vara svårt att begripa, säger hon.

Liselotte Fager (KD), ordförande i äldrenämnden är inte personligen insatt i hur fakturorna är utformade, det är heller inget som nämnden har diskuterat.

– Men, säger hon, självklart ska en faktura vara transparent och lätt att förstå. Det skapar förstås en osäkerhet om man inte förstår den och därmed osäkerhet kring sin ekonomiska situation.