"Har du något som kan återbrukas?" Den frågan kommer du att mötas av om du besöker en av Linköpings återvinningscentraler i höst.

Då ska de bemannade återbrukshallarna stå klara i Ullstämma, Gärstad och Malmen. På tisdagen togs det första spadtaget i Ullstämma.

– I dagsläget lämnas det in cirka 1 000 ton om året till de containrar som står uppställda. Med hallarna hoppas vi på sikt komma upp i 3 000 ton, berättar Liselott Myrbråten, affärsområdeschef på Tekniska verken.

Artikelbild

| Charlotta Sund, Tekniska verkens vd, Kenneth Kågemyr, projektledare på BC Bygg och Johan Borg, avdelningschef för hushållsavfall på Tekniska verken, tar första spadtaget för återbrukshallen i Ullstämma.

Var femte sak som slängs på återvinningscentraler är i så gott skick att de hade kunnat säljas i en second handaffär. Det visar plockanalyser som gjorts av Avfall Sverige.

Ibland handlar det om riktiga dyrgripar. I containern för brännbart kan det ligga ett antikt slagbord, bland elektronikskrotet en felfri och nästan ny tv.

– Tyvärr får man inte plocka upp det som slängts. Det kan finnas en orsak till att personen inte vill att det ska återanvändas, säger Liselott Myrbråten.

De nya återbrukshallarna blir 200 kvadratmeter stora och kostar sammanlagt 6,75 miljoner kronor att bygga, varav staten bidrar med 1,75 miljoner i Klimatklivspengar.

Artikelbild

| "Folk skänker väldigt mycket fina saker", säger Stefan Davidsson och Daniel Wandel Björn från Stadsmissionen.

Varför satsar Tekniska verken på detta?

– Vi vill bidra till ett resurseffektivt samhälle och minimera mängden avfall, säger vd Charlotta Sund.

Artikelbild

| Liselott Myrbråten och Charlotta Sund på Tekniska verken hoppas att mer ska återanvändas i stället för att kastas när de nya hallarna står klara.

Hon hänvisar till den så kallade avfallstrappan, där det högsta och bästa steget är att se till att avfallet aldrig uppstår. Näst bäst är att det återanvänds. Längre ner i trappan kommer materialåtervinning och energiåtervinning, allra längst ner deponi.

I de nya hallarna är förhoppningen att det även ska gå att ta hand om byggmaterial som dörrar, fönster, tegel, markplattor och virke. Det bygger på att någon av samarbetsorganisationerna kan ta hand om det och sälja det vidare.

Artikelbild

| Så här ska återbrukshallarna se ut. Bernhardsson och Carlsson bygger och räknar med att vara klara 1 september.

I dag samarbetar Tekniska verken med Myrorna, Återvinningen, Stadsmissionen och Hjärta till hjärta. Om det blir samma när återbrukshallarna är klara är inte bestämt, inte heller vem som ska bemanna hallarna.

– Tanken är att några som i dag står långt från arbetsmarknaden ska jobba där. Vi för diskussioner med kommunen, berättar Charlotta Sund.

Stefan Davidsson på Stadsmissionen berättar att han redan nu hämtar ett lastbilslass med skänkta saker varje dag från centralen i Ullstämma.

– Vi får in väldigt mycket fint. Återvinningscentralerna är jätteviktiga för hela second hand-branschens existens.