Lantbrukare är ett kontrollerat släkte. Länsstyrelsen kontrollerar djurskydd och allt som har med bidrag att göra, som arealstöd och betesmarksstöd. Arla inspekterar sina mjölkbönder och är man ansluten till Krav kommer det kontrollanter därifrån.

Dessutom gör kommunens inspektörer besök för att se att miljöbalken efterlevs. Det kan till exempel handla om gödselhantering, bekämpningsmedel och dieseltankar.

– Inspektionerna är viktiga för att vi ska ha säkra och bra livsmedel och för att skydda miljön. Samtidigt vill vi att lantbrukarna ska ha så goda villkor som möjligt, så det är viktigt att vi har en tillsyn som verkligen fungerar, säger bygg- och miljönämndens ordförande Gunnar Gustafsson (MP).

Artikelbild

| "Miljökontoret har gjort ett jättebra arbete med att förbättra sina inspektioner", tycker Gunnar Gustafsson (MP.

När Gunnar Gustafsson och partikollegan Rebecka Hovenberg frågade LRF visade det sig att många bönder var missnöjda med hur kontrollerna fungerade. Bokningsbreven var fyrkantiga och byråkratiska, protokollen långa och svårtolkade.

– Det hände att lantbrukare trodde att de fått en anmärkning på något som i själva verket godkänts. Dessutom tyckte de att inspektörerna hakade upp sig på småsaker som inte har så stor betydelse, säger Gustafsson.

En arbetsgrupp bildades med representanter från bland annat kommunen, länsstyrelsen och LRF. Enligt Gustafsson har det lett till stora förbättringar.

– Miljökontoret har jobbat jättebra. De som fått inspektioner efter det här arbetet är mycket mer nöjda. Vi har väldigt lite klagomål nu.

Artikelbild

| Lantbruk kontrolleras av både kommunen och länsstyrelsen.

Per Wendler, lantbrukare i Askeby och förtroendevald för LRF i Linköping, är med i arbetsgruppen. Han tycker att resultatet verkar lovande.

– Det är ganska nytt, så det återstår väl att utvärdera. Men dem jag pratat med har varit jättenöjda.

Behövs kontrollerna?

– Ja, det tycker jag faktiskt. Har vi en miljöbalk så ska den efterlevas och då behövs ett system för att kontrollera, annars blir det inte trovärdigt. De allra flesta vill förstås göra rätt för sig, men på alla ställen i samhället finns det de som försöker mygla sig undan.

Gjorda på rätt sätt kan inspektionerna stötta lantbrukarna, tror Wendler.

– Inspektörerna ska hjälpa oss att göra rätt i stället för att hota med viten. Och det gäller att kunna skilja mellan stort och smått. Miljön blir inte bättre för att jag får betala 5 000 kronor för att en färgburk står på fel hylla.