När Alliansen presenterade sitt nya samverkansprogram ska det mesta – föga förvånande – bli bättre för Linköping och Linköpingsborna. Trots detta så var kritiken mot den sittande majoriteten tämligen mild.

Företagsklimatet har blivit sämre under de senaste fyra åren och ska nu, med Alliansen vid rodret, rättas till.

– Det är företagarna i Linköpings som är grunden i vår välfärd och det måste bli enklare att driva företag här, sa Niklas Borg, gruppledare för Moderaterna och – om inget oförutsett inträffar – också kommunstyrelsens näste ordförande.

Artikelbild

| Från vänster Niklas Borg (M). Åsa Wennergren (L), Muharrem Demirok(C) och Sara Skyttedal (KD)

Viss kritik fick också sittande majoritet för att, enligt Niklas Borg, ha bidragit till att ojämlikheten inom äldreomsorgen har ökat de senaste fyra åren. Orsaken till detta, menar han, är att kommunen satsat mer pengar när den egna organisationen tagit över äldreboenden. I Alliansens Linköping ska det inte spela någon roll om omsorgen drivs av en privat eller offentlig aktör. Bara omsorgen är bra, sa han och upprepade något av det som kanske blir Alliansens mantra: Individen går alltid före systemet.

På äldreområdet presenteras också idén – ny för Linköping – att utreda förutsättningarna att införa Lagen om valfrihet (LOV) inom äldreomsorgen. Den finns redan inom hemtjänsten och enligt Sara Skyttedal (KD) finns det många kommuner i landet som har goda erfarenheter av samma lag inom äldrevården.

Men också detta kräver viss utredning.

Sara Skyttedal är fortsatt kritisk till det hon kallar kommunalt slöseri och vill se återhållsamhet och att kommunen ska hålla sig till sina kärnverksamheter. Hon vänder sig särskilt mot den utbyggda centrala förvaltningen i kommunen som hon tycker är för stor.

Artikelbild

| Niklas Borg (M).

– Här finns utrymme för besparingar genom att slimma den, säger hon.

I valrörelsen lovade Skyttedal att sänka skatten med en krona. Då höll inget alliansparti med. Men i dag låter det annorlunda, även om uttrycket som används är "sänkt skattetryck". Men det ska i så fall inte gå ut över kärnverksamheter, utlovar Skyttedal.

Artikelbild

| Muharrem Demirok (C), är kommunalråd – det enda namn som är helt säkert så här långt – i den nya majoriteten,

Linköpings ska också i fortsättningen vara en grön kommun. Muharrem Demirok (C), kommunalråd, erkände att vissa framsteg gjorts under den senaste mandatperioden men mer behöver göras, sa han.

– Alliansen lanserade klimatmålet om Linköping som koldioxidneutral kommun.Vi har fortfarande en chans att nå målet 2025.

Artikelbild

| Sara Skyttedal (KD) lovade sina väljare satsningar på kärnverksamheter och en krona sänkt saktt. Hon verkar ha en chans att kunna infria sina vallöften

Men att bara minska utsläppen räcker inte, det måste mer till. Det framgår av samverkansprogrammet.

I det slås fast att den fossila energin ska fasas ut genom att den energi som konsumeras av Linköpingsborna ska motsvaras av en lika stor produktion av förnyelsebar energi.

Artikelbild

| Åsa Wennergren (L) tyckte inte att satsningar på skola och utbildning under förra mandatperioden var tillräckliga och vill nu göra mer.

Om Skyttedal haft framgång med sitt löfte om skattesänkning så har också Liberalerna haft framgång med några av sina löften. Kungsbergsskolan ska bli en mindre skola än vad socialdemokrater och moderater kom överens om tidigare under året.

– Men vi är medvetna om att det kommer att behöva byggas flera och mindre skolor, samtidigt som vi vill se ett idrottsgymnasium kanske i samverkan med en flerfunktionsanläggning, säger Åsa Wennergren företrädare för Liberalerna.

Återstår den eviga frågan om simhallen. I beslutet som gäller för dagen är det Folkungavallen som gäller.

Ska ni flytta simhallen igen?

– Det har vi inget svar på i dag. Vi har begärt mer information för att kunna ta ett faktabaserat ställningstagande. Ska vi ändra inriktning som ligger kommer vi snart tillbaka och presenterar den, säger Niklas Borg.