Han har upprepade gånger gått ut och kritiserat Alliansen för att inte visa vad de vill med Tinnis och badsjön. Skälet, enligt Aguirre, är att S inte fick något besked från Alliansen om deras syn på badsjön, efter att utredningen presenterats.

– Det känns som att nuvarande styre vill distansera sig från beslut vi tagit tillsammans. Till exempel om Tinnerbäckens dragning. Jag upplever inte att den frågan handlar om politisk ambition från någon av oss. Det har handlat om att rätta sig efter miljökrav och liknande.

I utredningen framgår att detaljplanen skulle fram snabbt och att det kan ha påverkat att man bara bestämde sig för två förslag, bad eller park, hur ser du på det?

– Ja, men oppositionen var också tydlig med att vi skulle hålla högt tempo i simhallsbygget och det höll vi med om.

Besluten att bygga simhall på Folkungavallen – utan stora förseningar – och att utlysa en arkitekttävling som krävde snabba beslut om vatten verkar ha haft stor påverkan på frågan om badsjöns storlek.

Nu känns det som ni tvår era händer, hur tänker ni?

– Vi vill jobba för att det ska bli så liten påverkan som möjligt. Men även med en påverkan på badsjön ser jag en fördel i att simhallen och Tinnis finns på samma plats.

På vilka grunder har ni varit osäkra på vilken inriktning som Alliansen vill ha, eftersom du påpekar att ni tagit gemensamma beslut?

– Bland annat för att hela KD:s valrörelse var en lång attack på allt som kostar pengar. Konsekvenserna av en sådan inställning oroade mig.