Arbetsmarknad Arbetslösheten är nu lika stor för kvinnor som för män – 6,7 procent. De arbetslösa kvinnorna har blivit fler och antalet arbetslösa män har sjunkit, enligt Arbetsförmedlingen.

I slutet av juni var 337 000 personer inskrivna som arbetslösa.

Framöver bedömer vi att arbetslösheten kommer att öka. Arbetsgivarna har dragit ner på sina rekryteringsplaner och fler och fler arbetsuppgifter automatiseras, det ser vi bland annat inom handeln, säger Olle Ahlberg, analytiker på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.