Ekonomi Gruv- och smältverksbolaget Boliden redovisar en rörelsevinst på 1 539 miljoner kronor för andra kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 2 468 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Företagsledningen pekar på lägre halter i flera av gruvorna och omfattande planerade underhållsstopp i smältverken, varav det senare sänkte resultatet med över 300 miljoner kronor.

Intäkterna sjönk till 12 747 miljoner kronor, jämfört med 14 071 miljoner kronor ett år tidigare.