Ekonomi De europeiska länderna måste spendera mer för att hjälpa tillväxten i en tid av spänningar inom handelsområdet och geopolitisk osäkerhet, säger Christine Lagarde i sitt första stora tal i rollen som Europeiska Centralbankens nya chef.

Europa måste vara innovativt och investera som svar på utmaningarna och behålla sin konkurrenskraft på lång sikt, säger hon vid en bankkonferens i Frankfurt.

Hon säger att hon vill se mer produktiva, mer digitala och grönare investeringar.

Lagarde tillträdde som första kvinna på ECB:s chefspost i början av månaden. Hon har lovat att arbeta för fler åtgärder mot klimatförändringar, jämställdhet mellan könen och att göra ECB:s språk mer lättbegripligt.