Sveriges kommuner och landstings ordförande, Lena Micko, ser en möjlighet att kunna påverka regeringen så att bygget av ny järnväg genom Sverige går fortare.

Lena Micko spetsar in sig på en formulering i januariöverenskommelsen som anger att "nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas..." och med det löftet i ryggen påpekar hon att det vore rimligt att staten också satsar pengar. SKL har räknat ut att regeringen borde investera ytterligare fem miljarder kronor årligen i järnvägsbygget. Annars tar det 70 år innan det blir klart.

Statens budget är runt tusen miljarder varje år så i det perspektivet är det ett blygsamt krav.

Artikelbild

| Lena Micko

– Vi har sagt detta förut, men det har inte riktigt trängt igenom till finansdepartementet så därför måste vi upprepa oss, säger Lena Micko.

Hon ser nu en möjlighet att öka trycket. Eftersom januariuppgörelsen mellan S, MP, C och L anger att järnvägen ska byggas så kommer infrastrukturminister Tomas Eneroth att kalla till möten.

– Ministern kommer att ha nya samtal med partierna i riksdagen, jag vet inte när dessa möten sker så det är därför vi är ute i god tid, men det finns en diskussion om finansieringsformer och med tanke på hur lång tid det tar att bygga så är detta viktigt, säger Lena Micko.

I det räkneexempel hon lyfter fram så kommer den nya järnvägen att vara klar runt år 2090 om staten håller fast vid att bara avsätta tre miljarder kronor om året. Om regeringen istället beslutar att lägga på ytterligare fem miljarder årligen så blir järnvägen klar år 2045. I detta exempel talar hon om hela järnvägen Stockholm–Malmö och Stockholm–Göteborg.

Ostlänken mellan Linköping och Järna ligger först i tidplanen och den delen ska enligt nuvarande plan vara klar mellan år 2033 och 2035.

– Jag tror att Ostlänken påverkas positivt av detta, den finns ju först i planen. Jag har varit med så länge, jag var med när vi hade de första samtalen. Det är nog 20 år sen och åtminstone lokalt och regionalt så har partierna numera fått ökad insikt i att den regionala tågtrafiken hänger ihop med den nationella. För att människor ska kunna leva och bo i hela landet så måste infrastrukturen byggas ut.

Hur ofta åker du själv tåg?

– Jag pendlar Linköping–Stockholm flera gånger i veckan, jag sover över ibland, men ofta åker jag dagligen.

Lena Micko bor i Linköping och har fortfarande uppdrag i den lokala politiken. Samtidigt har hon stort inflytande i Socialdemokraterna nationellt genom sin plats som en av sju ledamöter i Socialdemokraternas verkställande utskott. Två av de andra är Stefan Löfven och Magdalena Andersson.

SKL:s beräkningar utgår från den kostnad som Trafikverket räknat fram, myndigheten anger nu att höghastighetsjärnvägen totalt kommer att kosta 230 miljarder kronor om den byggs för hastigheter upp till 320 kilometer i timmen.

SKL påpekar då att om järnvägen ska bli klar inom rimlig tid så måste staten satsa mer pengar. SKL presenterar sin idé i en debattartikel i Dagens Samhälle och förutom s-politikern Lena Micko har den undertecknats av lokala region- och kommunalråd i flera städer.

Bland dessa finns kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M) i Linköping.

– Signalen här är tydlig. Infrastrukturen måste byggas ut, nu ligger vi efter, säger Lena Micko.