Investment Stenbecksfärens maktbolag Kinneviks ägarportfölj var vid halvårsskiftet värd 89 miljarder kronor, vilket är en ökning med 4,7 miljarder eller sex procent jämfört med utgången av föregående kvartal.

Värdetillväxten drevs framför allt av en positiv börsutveckling för modesajten Zalando och Tele2 medan det gick sämre för Global Fashion Group.

Under kvartalet investerade Kinnevik närmare 1,4 miljarder kronor i sina bolag, mest i Global Fashion Group.