Ekonomi Stenbeckssfärens investmentbolag Kinnevik ökar ägandet i hälsoföretaget Livongo. Säljare av aktierna är Merck Global Health Innovation Fund. Dessutom planerar Kinnevik för att köpa ytterligare aktier i samband med börsnoteringen av Livongo.

Kinneviks ägande i Livongo bedöms därmed öka från tolv till 14,3 procent av aktierna.