– Det är ett tecken på att kommunen äntligen insett att det behövs uppdatering även på

landsbygden, säger Christer Andersson belåtet.

Christer är kyrkvaktmästare i Ulrika, men också stationsansvarig deltidsbrandman. Han säger att räddningsstationen ska vara klar sista november, men får höra av en byggjobbare att det blir någon månads förskjutning.

Artikelbild

| Entreprenören Arne Svensson drar in lokalproducerad fjärrvärme från hans eget värmeverk till nya räddningsstationen i Ulrika.

– Det har varit på gång med ny brandstation här i 18 år, så någon månad hit eller dit spelar ingen roll. Huvudsaken att det snart blir klart. Det är planerat att vi ska få en modern brandbil i samband med invigningen.

Portarna på den gamla brandstationen, byggd 1957, är för låga för att kunna köra in någon annan brandbil än den Scania från 1991 som deltidsbrandkåren fått hålla till godo med.

– Ett stort lyft är också att vi får nya omklädningsrum, dessutom dubbla så att vi även kan rekrytera kvinnliga brandmän. I dag har vi enbart män, säger Christer.

Entreprenören Arne Svensson är i full färd med att dra in fjärrvärme till nya brandstationen.

Artikelbild

| Carolina Andersson är en av återvändarna som flyttat tillbaka till Ulrika och bildat familj. Här tillsammans med fyraåriga dottern Signe Hörkell.

– Det är ”härvärme”, produceras här i samhället, säger Arne.

Förutom eget värmeverk äger han bland annat 40 lägenheter – alla uthyrda – och även serviceboende i Ulrika. Arne Svensson är ordförande i företagarföreningen, som driver bensinmacken, och likaså i butiksföreningen, som driver butiken och kaféet.

Artikelbild

De känner för och stortrivs i Ulrika. Bertil Andersson samt Carolina Andersson med dottern Signe Hörkell framför byns butik och kafé.

– Bensinmack, affär och skola är centrala funktioner för att det ska kännas som ett samhälle. Kaféet är också viktigt, som social mötesplats.

På frågan hur butiken och kaféet klarar sig ekonomiskt svarar Arne:

Artikelbild

| Det jobbas för fullt för att nya räddningsstationen ska bli klar. Både med själva bygget och närmast med att dra in fjärrvärme.

– Det går ganska bra. Allt är bra när det inte går med förlust. Ideella krafter hjälper till. Det måste finnas en Ulrikaanda, att man känner för bygden.

En som verkligen gör det är Bertil Andersson, som bott i Ulrika i 60 av sitt 80-åriga liv.

Artikelbild

| Roland Svensson och Kenneth Jakobsson praktiserar gammal teknik för att utvinna tjära. Det måste vara stubbar där det gått minst 50 år efter avverkning, förklarar de.

– Vi är lyckligt lottade som bor här i Ulrika. Men fler är välkomna, säger Bertil.

Carolina Andersson, 30 år, är en av de yngre återvändarna som bildat familj i Ulrika.

Artikelbild

| ”Butiken betyder mycket för hela byn. Positivt att den finns liksom kaféet intill”, säger Ove Karlsson som handlar av Carina Engdahl.

– När jag var 16 och flyttade till stan, Linköping, kändes det som att Ulrika var på utdöende. Men nu känns det som att byn har en ljus framtid. Det satsas här. Vi är flera som flyttat tillbaka och även andra yngre som flyttat hit. Det gör mycket om alla par får två barn var, säger Carolina.