Jens kommer närmast från Eductus och arbetar nu som pedagogiskt stöd inom uppdraget IPSU (individuellt pedagogiskt stöd) på Iris. Han är legitimerad lärare och har en bakgrund som doktorand, ämneslärare, lärare för elever med neuropsykiatriska diagnoser samt språklärare för invandrare på olika yrkesutbildningar.
Jens känner en stark tro på att alla människor har rätt till utbildning och stöd på sina villkor. Därför tycker han att det känns bra att praktiskt få arbeta med stöd så att fler elever får lyckas med sin utbildning.