– Kostnaden blev tjugo procent högre än kalkylen. Så långt kan vi inte gå. Vi måste agera nu, säger Fredrik Törnqvist, vd för Stångåstaden.

Och så här säger styrelseordföranden, Jan Österlind (S), om byggprojektet nära Westmansgatan i Valla/T1-området:

– Styrelsen hade inga signaler om att priset drog i väg. När vi såg priset så kunde vi bara säga nej. Det är en viktig markering. I augusti förra året gick Stångåstaden och Peab ut offentligt med att de skulle samarbeta i första fasen (290 lägenheter) i Ebbepark i Linköping. Den totala byggkostnaden beskrevs som lyckosamt förhandlad och beräknades till 38 000 kronor per kvadratmeter. Men när Peab fastställde sitt pris landade man betydligt högre.

Artikelbild

– Det får vara nog nu. Byggpriserna i Sverige har ökat konstant de senaste åren. Vi måste komma åt den här strukturen. Och jag vill understryka att det är ett branschproblem. Det handlar inte så mycket om ett enskilt företags prissättning, säger Törnqvist.

Stångåstaden tar nu med sig underlaget till en ny upphandling, och planen är att kunna starta under hösten.

LÄS MER: Här ska byggas 700 centrala bostäder

Som ordförande i Byggherrerådet, en sammanslutning inom Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (Sabo), har Fredrik Törnqvist god överblick kring hur svenska kommunala bostadsföretag tampas med byggpriserna.

Artikelbild

| En tidig skiss över Ebbepark som området kan bli helt färdigbyggt. Området Verkstan är påbörjat. Kvarteret Lugnet är där Stångåstaden tänker bygga bostäder.

– Det är väldigt många faktorer som påverkar byggpriserna och det finns inte en lösning på problemet. Jag tror att alla aktörer måste samverka mer och hitta nya lösningar.

Priserna för att bygga bostäder har ökat fem gånger mer än inflationen mellan 1997 och 2015. Och ökningen har bara snurrat uppåt.

Artikelbild

| "För dyrt", tycker Fredrik Törnqvist, Stångåstadens vd om Peabs projektering av bostadsbygget i Kvarteret Lugnet i Ebbepark där det kommunala bostadsbolaget vill bygga 290 lägenheter.

– Under 2016–2017 fick vi ytterligare prisökningar på 20–25 procent i nyproduktion. Prisnivåerna håller på att passera smärtgränsen. Det är också därför vi måste börja om i Ebbepark. Det vore inte ansvarsfullt att fortsätta i det här läget, säger Törnqvist.

Han visar siffror från EU:s statistiska kontor – Eurostat – där Sverige ligger i topp i hela unionen när det gäller byggpriser. Strax efter Norge som ligger högst i Europa.

Artikelbild

| Kvarteret Lugnet i Ebbepark. Så här ska de se ut när det är klart.

– Det är något på den svenska byggmarknaden som inte stämmer. Och det är något vi måste diskutera. Byggpriserna påverkar förstås boendekostnaderna. Vårt uppdrag är att förse Linköping med bostäder.

Har ni satsat på allt för lyxiga bostadshus?
Artikelbild

| Ebbepark i sin helhet, med Kvarteret Lugnet längst upp till höger.

– Det är lätt att tro det. Man säger i bland att man kan ha plastmatta i stället för klinker på golvet och så vidare. Dels är det bara en liten del av förklaringen, dels är det inte där som pengarna ligger. Det är en rad andra faktorer som avgör. Bland annat har vi tre stora entreprenörer – NCC, Skanska och Peab – som tar stor del av marknaden. Det är bristande konkurrens. Alla byggföretag och hantverkare har redan fullt med jobb, vilket trissar upp priserna.

En lösning han ser är att få in flera storföretag på marknaden.

Artikelbild

| En tidig skiss över hur Ebbepark kan se ut.

– Vi kanske behöver få in fler, stora utländska aktörer som kan konkurrera i Sverige.

Dyra flaskhalsar i byggena är bland annat husets stommar, installationer samt övriga materialkostnader. Enligt Sabo:s och Stångåstadens egna analyser avgör också brist på planlagd mark, detaljplaneprocessen och markpriserna. Därtill kommer de allt högre lagkraven på slutprodukten.

Artikelbild

| "För dyrt", tycker Fredrik Törnqvist, Stångåstadens vd om Peabs projektering av bostadsbygget i Kvarteret Lugnet i Ebbepark där det kommunala bostadsbolaget vill bygga 290 lägenheter.

– Vi vare sig kan eller vill tumma särskilt mycket på byggstandarden. Men vi kanske kan bygga på ett annat sätt. Jag tror att vi måste tillbaka till ett mer industriellt byggande.

Massproduktion och modulbyggda flerbostadshus för tankarna till det gamla, ofta kritiserade, miljonprogrammet.

Artikelbild

| Renrakat. Fösta etappen av Ebbepark som det såg ut i augusti förra året.

– Men det behöver inte se ut så. Man kan skapa flera olika lösningar som ändå är serietillverkade i stället för som man jobbar i dag, med platsbyggda, unika konstruktioner, säger Fredrik Törnqvist.

Vd:n är också kritisk till ränteavdraget på bolån, vilket kan driva upp bostadspriserna.

Artikelbild

| Ebbepark-bygget, första etappen i april 2018.

– Det ger högre lönsamhet för bostadsrättsprojekt. Personligen tror jag att ett minskat ränteavdrag skulle kyla ner marknaden mer än amorteringskravet, säger Törnqvist.

Sabo laddar nu för ett stort lobbyarbete för att minska priserna under våren, och sjösätter snart en agenda för snabbare byggen, ökad konkurrens och ökad möjlighet för svaga hushåll på bodstadsmarknaden. Samtidigt vill Stångåstaden initiera en studie av en östgötamodell för serieproducerade hus, tillsammans med regionala arkitekter och byggföretag. Sedan 2010 har Sabo genomfört upphandlingar med serieproducerade så kallade kombohus.

Artikelbild

| Ebbepark-bygget, första etappen i april 2018.

– Vi tror att det finns stora fördelar med närheten till alla parter i en regional lösning, säger Fredrik Törnqvist.