Vi vill framåt, testa nya saker och skapa lite ny utveckling. Ständigt dyker de upp, de som säger nej, inte vill, tycker de är bra som det är. Ingen utveckling här inte. Men jag kan ibland tycka att just begreppet bakåtsträvare är ett kidnappat begrepp så fort man i olika forum diskuterar utvecklingsfrågor.

Min självbild bygger på att jag är en person som vill något, jag vill ha utveckling, jag vill framåt. Hur är din självbild? Är du en framåtsträvare, en bakåtsträvare eller rent av en medsträvare?

Ibland händer det saker som får en att omvärdera sin självbild. Jag fick under ett samtal för några år sedan för första gången höra av jag var en bakåtsträvare. Det var i ett sammanhang när det talades om det kontantlösa samhället. Jag är i princip mot det, även om jag aldrig använder kontanter själv vill jag åtminstone ha möjligheten att kunna göra det om jag skulle vilja. Genast slängdes argumentet bakåtsträvare fram. Jag kände mig riktigt irriterad då det helt gick emot hur jag ser på mig själv. Jag? Bakåtsträvare?

Detta fick mig att reflektera över vad vi egentligen menar med begreppet bakåtsträvare? Är alla personer som alltid är för förändring per automatik en framåtsträvare och alla de som står emot förändring bakåtsträvare? Ungefär så verkar det som om begreppen används numera i olika diskussionsforum kring utveckling. Jag menar att termerna bakåt eller framåt i detta sammanhang måste ha ett större djup än så. Förändringar eller nytänk som vi själva skapar leder onekligen till utveckling, så långt håller jag med. Men jag menar att alla förändringar långt ifrån alltid leder till en positiv utveckling.

Det finns en romantisk bild av begreppet utveckling och att det per automatik innebär något positivt. En förändring kan ju tyvärr lika gärna innebära en negativ utveckling. Allt bottnar liksom i argumentationen till varför utvecklingen ska till och vem som framför denna argumentation. Det positiva med detta är ju att ingen medborgare egentligen är en bakåtsträvare, vi är egentligen alla framåtsträvare. Men våra utgångspunkter och intressen är annorlunda och vi har bara inte alltid samma uppfattning om hur utvecklingen ska gå till. Men det sagt så vill jag aldrig mer bli kallad för bakåtsträvare.

Skulle jag, mot förmodan, ha fel i någon utvecklingsfråga framöver så kalla mig i så fall hellre en framåtsträvare fast med fel lösning.