De senaste månadernas torra väder har skapat akut foderbrist för många djurhållare. ÖSK, Östra Smålands kommunalteknikförbund, erbjuder därför möjlighet att ta foder/bete på kommunal mark.

I dag släpptes en del förhållningsregler på kommunens hemsida. Bland annat gäller närhetsprincipen på de förfrågningar som kommer in.

– Vi kommer ge svar tidigast fem arbetsdagar efter att förfrågan kommit in, för att se om någon med kortare avstånd kan nyttja marken, säger Jens Karlsson, avdelningschef gata park. Kommer det in förfrågningar på samma mark under den tiden kommer vi försöka hitta samordningsmöjligheter mellan de olika förfrågningarna.

ÖSK kommer inte peka ut några områden utan den som är intresserad av mark får själv ta reda på var lämpligt foder/bete kan finnas och ange det i sin förfrågan. Däremot kan ÖSK bistå med kontaktuppgifter till andra markägare om det är så att marken inte är kommunal.

– Endast personer med egen djurhållning kan få tillgång till mark för foder eller bete. Foder som tas får heller inte säljas vidare, understryker Jens Karlsson.

För mer information se kommunens hemsida.