Mannen friades av Göta hovrätt efter två månader och 29 dagar. Genom sin advokat vänder sig nu mannen till Justitiekanslern med ett krav på 69 000 kronor som ersättning för det lidande han utsatts för.