Det säger Ulf Månsson, ny kontorschef i Hultsfred.

– När vi summerar förra sommaren ser vi att den var väldigt lugn, med lågt kundflöde. Det har gått mot den utvecklingen att folk sköter de flesta av sina bankärenden på egen hand, digitalt och just under sommaren är det ännu lugnare. Då kommer få personer in med bankärenden.

– Vi har dessutom svårt att hålla med kompetent personal under sommarmånaderna, så vi har gjort en noggrann avvägning innan vi tog beslutet.

Beslutet blev att hålla banken stängd fyra veckor, 28 till 31.

Sedan några år tillbaka lever kontoren i Hultsfred och Oskarshamn ”ett liv tillsammans”. Tidigare med en chef på vardera orten, men vid årsskiftet bantades antalet chefer och Ulf Månsson har nu det samlade ansvaret, medan tidigare kontorschefen i Hultsfred, Per Gröön, tituleras rådgivare.

– Han är oerhört viktig för Hultsfred, med sin personkännedom och stora samhällsengagemang, säger Ulf Månsson.

Flera i personalstyrkan har slutat av olika anledningar, och fler är på väg till annat jobb. Kommer de att ersättas, eller blir följden en naturlig personalneddragning?

– Vi jobbar ständigt med rekrytering och vår avsikt är att ersätta dem. Vi letar för tillfället efter två nya medarbetare. Samtidigt är det så, att eftersom Hultsfred och Oskarshamn ses som ett kluster, nyttjas personalen utifrån behov på respektive kontor.

Det har också skett en successiv minskning av öppettiderna, kommer banken öppna som vanligt efter sommaren?

– Det kan jag lova, sommarstängningen är inte ett första steg mot nedläggning. Den 5 augusti återgår vi till ordinarie öppettider.