– Det är nästan alltid kö, men det kan också vara såna som tackat nej till en plats men som står kvar i kön, säger Marie Phil, verksamhetschef för äldreomsorgen i kommunen.

Enligt tidningen Hem&Hyra bedömer Hultsfreds kommun att det råder brist på platser i särskilt boende i kommunen de kommande åren. men till skillnad från Vimmerby bedömer Hultsfred att behovet och tillgången på platser ska vara i balans om fem år.Det bottnar i att de flesta särskilda boenden som finns i kommunen och som i dag består av totalt drygt 130 platser kommer att byggas om och byggas till fram till och med 2026.

– Vi har bildat "Hultsfred Trygga Hem", en kooperativ hyresrättsförening tillsammans med Riksbyggen, som i dag äger fem särskilda boenden med tillhörande trygghetslägenheter på olika platser runt om i kommunen. Just nu byggs sju nya trygghetslägenheter intill ekliden i Virserum. Vi tycker det fungerar bra att ha det så samnyttja de resurser som finns, säger Marie Pihl.

Nästa projekt efter det är att bygga till med fler än 20 lägenheter vid Hemgården i Målilla.

– Vi håller på att ta in anbud på det nu, säger hon.

På det sättet avser kommunen att genom "Hultsfreds Trygga hem" öka på antalet bostäder för äldre i de flesta orterna i kommunen med både särskilt boende och en mellanmodell för de som vill ha något mer bekvämt, men inte har behov av särskilt boende.

– Vi kallar det för trygghetslägenheter och vi har redan såna bostäder och vi tror att det här ska leda till att vi har ungefär de bostäder som behövs kring 2026.