Arbetet med att hitta Roland Frithiofssons efterträdare inleddes för två månader sedan.

Tjänsten lockade ett 20-tal mycket välkvalificerade sökanden, enligt Veronica Eriksson, ordförande i Växtkraft ekonomiska förening och Stiftelsen Nyföretagarcentrum Kinda Åtvidaberg Ydre.

– Det är fantastiskt med tanke på att det är en ganska liten organisation. Det måste betyda att Växtkraft Kindas verksamhet är betydelsefull.

Artikelbild

| Roland Frithiofsson lämnar över vd-stolen till Andreea Bernicu. Veronica Eriksson (i mitten) är nöjd.

Sju kandidater kallades till intervjuer innan valet föll på Andreea Bernicu som säger:

– Det är inte ofta man får en sådan möjlighet till ett uppdrag som tilltalar ens värdegrund. Rollen som näringslivsutvecklare inom Kinda är verkligen ett sådant tillfälle.

Andreea har redan myntat mottot "Hållbar tillväxt tillsammans" för det fortsatta arbetet.

Hon kom till Sverige för elva år sedan. I livets ryggsäck har hon en bakgrund som forskare inom antropologi, sociologi och bild, men också erfarenheter som egen företagare och affärsutvecklare.

Artikelbild

| Roland Frithiofsson lämnar över vd-stolen till Andreea Bernicu. Veronica Eriksson i mitten) är mycket tillfreds med rekryteringen.

Sedan 2015 är hon styrelseledamot i Östsvenska handelskammaren med allt vad det innebär av kontakter och inblick i svenskt näringsliv.

– Nu blir det en naturlig övergång från ett helikopterperspektiv till arbete på golvet i samarbete med kommunen och andra organisationer.

Artikelbild

| Roland Frithiofsson lämnar över vd-stolen till Andreea Bernicu. Veronica Eriksson (i mitten) är mycket tillfreds med rekryteringen.

Hennes arbetsfält spänner över cirka 1 200 Kindaföretag varav 350 är aktiebolag när hon sätter sig på vd-stolen 7 januari.

Roland Frithiofsson, vd/växtkraftmotor sedan 2008, är glad över sin efterträdare.

Artikelbild

| Andreea Bernicu, Linköping, blir ny vd för Växtkraft Kinda.

– Jag ser att Växtkraft Kinda, under Andreeas ledning och med hennes kompetens och energi, tillsammans med en mycket kompetent och engagerad styrelse, ska kunna stötta Kindas fantastiska näringsliv på dess väg mot framtiden.

Han är även övertygad om att Nyföretagarcentrum får ett lyft. Dels med Andreea Bernicus intåg, dels med Eva Torell som rådgivare när service till nyföretagare utökas i samarbete mellan kommunerna Kinda, Ydre och Åtvidaberg.

När Roland Frithiofsson blickar tillbaka på sina tio år som växtkraftmotor minns han gärna insamlingen av pengar från privatpersoner och företag som räddade skidanläggningen Tolvmannabacken 2008.

– Utan den hade det inte blivit någon säsong det året.

Sticker ut gör även arbetet med kompetensutveckling. Inte minst i samband med den djupa lågkonjunkturen 2008–2009 som slog hårt mot företagen.

Veronica Eriksson öser beröm över Roland Frithiofssons insatser. En stadig grund att stå på i det fortsatta arbetet.

– Vi ska bli bästa företagarkommun i Östergötland.