Ekonomi Tobaksbolaget Swedish Match redovisar en vinst före skatt på 1 135 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2017. Det kan jämföras med vinsten på 868 miljoner kronor motsvarande period året innan.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 919 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

Omsättningen uppgick till 4 044 miljoner kronor, jämfört med 3 957 miljoner kronor ett år tidigare.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 16:60 kronor per aktie, uppdelad på en ordinarie utdelning på 9:20 kronor per aktie och en extrautdelning på 7:40 kronor som en följd av försäljningen av aktieinnehavet i STG.

I fjol var den ordinarie utdelningen 8:50 kronor per aktie.

Bolaget bedömer att den skandinaviska snusmarknaden kommer att fortsätta öka, och att konkurrensen kommer vara fortsatt hård. I USA tror man på tillväxt inom portionsprodukter och snus, medan tuggtobak minskar.

Cigarrmarknaden i USA väntas växa.