Som vi berättade i förra veckan så växer missnöjet bland boende och näringsidkare på S:t Persgatan i samband med att utgrävningarna dragit ut på tiden.

På torsdagen var avspärrningen hävd på sträckan mellan Bryggaregatan och Gamla Rådstugugatan/Hörngatan.

– Trafiken släpptes på i morse, säger en man som jobbar i området, på torsdagen.

Kommunens projektledare Fredrik Nilsson förklarar utvecklingen i ett mejl:

"Det beror på att Nodra med sin entreprenör har avetablerat från området efter deras VA-förläggning på gatan. Sedan så ska samhällsbyggnadskontoret färdigställa delen som är kvar till ett nytt gångfartsområde. Vi kommer att etablera snarast i dagarna här".

Området mellan Bryggargatan och Dalsgatan var under torsdagen fortfarande avspärrat. Sacco Chanko som driver krogen Saliga Munken, som ligger just på den sträckan, har inte hört något från kommunen om att utgrävningsarbetet kan bli klart tidigare än utlovat.

– De säger mitten av juni. Det här är en katastrof för mig, jag måste ju öppna min uteservering i maj, säger han.

Anledningen till utgrävningarna är att det ska byggas ett nytt gångfartsområde. Nodra (Norrköpings Vatten- och avfall) har behövt gräva ner vissa stuprör och koppla på dagvattenledningen så att regnvattnet inte ska rinna ut på gatan. Dessutom byts en del gamla ledningar ut mot nya.

I samband med utgrävningarna har man upptäckt fornlämningar i marken, något som enligt kommunen gjort att arbetet har dragit ut på tiden. Det skulle vara klart i november 2018.