Mitt i det område som Victoria park äger har en grävare inlett veckan med att bryta upp asfalt. Två parkeringsplatser vid Rydsvägen 82 och 52 med ungefär hundra p-platser ska bebyggas.

– Ungefär hälften var uthyrda och det var inga problem att flytta dem till andra parkeringar, konstaterar Eleonor Biberg som är områdeschef på Victoria park.

När Ryd byggdes så lämnades stor plats för bilen – större än vad behovet är i dag.

Artikelbild

| Mitt i skissen syns de fyra etapper som planeras fram till år 2026. Första etappen har nu påbörjats.

De 87 lägenheter som nu byggs är den första etappen av fyra, den beräknas vara klar för inflyttning i december 2020. Därefter upprepas allt och på det sättet kommer Victoria park att bygga i Ryd till någonstans runt år 2026. Alla dessa hus planeras inne i området och när det väl är färdigbyggt så finns ytterligare fem platser i ytterkanten.

Den detaljplan som kommunen tagit fram tillåter sammanlagt cirka 570 lägenheter. I dag har Victoria park 888 lägenheter i Ryd så på lång sikt växer bolagets bestånd väsentligt.

Byggföretaget Bernhardsson och Carlsson har fått uppdraget att bygga de första husen. Eftersom närmsta befintliga hus ligger åtta meter från byggplatsen så betalar Victoria park extra för att slippa ljudet från pålningen.

– Vi borrar och skruvar ner pålarna till berget, berättar Mårten Parbrand, projektchef på Bernhardsson och Carlsson.

Artikelbild

| Tom Samuelsson, Bernhardsson och Carlsson, Eleonor Biberg, Victoria Park, Mårten Parbrand, Bernhardsson och Carlsson och Andreas Lindström, Victoria park.

Berget finns ungefär 10–15 meter under mark och det är 400 pålar som ska ner. Billigast blir att slå ner dessa, men det ger också väldigt mycket oväsen och en viss risk för att de gamla husen spricker. Den extra kostnaden är ett par miljoner i ett projekt som summeras till en bra bit över hundra miljoner.

– Det här gör vi främst för att skona våra hyresgäster, säger Eleonor Biberg.

Artikelbild

| Eleonor Biberg, områdeschef för Victoria Park och Tom Samuelsson, platschef för Bernhardsson och Carlsson.

De flesta av de nya bostäderna blir två rum och kök, men även treor och fyror byggs.

– Vi vet att efterfrågan är stor, varje gång vi har en ledig lägenhet brukar det vara ungefär 100 som anmäler intresse.

Hyran är ännu inte klar, den ska förhandlas med Hyresgästföreningen, men Eleonor Biberg gissar att den hamnar på ungefär samma nivå som de nyrenoverade lägenheterna som redan finns.

– Det blir ett högre kvadratmeterpris, men de nya är mer yteffektiva. Om en gammal är 80 kvadratmeter så blir den nya 65, men jag tror att de kommer att upplevas som lika stora, säger Eleonor Biberg.

Victoria park har en medveten strategi för de gamla husen. Varje gång en lägenhet blir tom helrenoveras den, sen bolaget köpte området 2013 har de hunnit renovera cirka hälften av de 888 bostäderna.

När de nya husen är klara ska gatan breddas och där byggs trottoar och kantparkering för att ersätta en del av de p-platser som nu tas bort.