Den statliga fastighetsägaren Jernhusen mäter återkommande hur Sveriges tågresenärer uppfattar miljön, tryggheten och servicen på landets största järnvägsstationer. Den senaste undersökningen omfattar 36 stationer och genomfördes i samarbete med Novus i december 2018. Nöjdast är resenärerna i Nässjö där stationen uppnår ett så kallat nöjd resenärs-index (NRI) på 81. I toppen ligger också stationerna i Borås, Gävle och Malmö på en delad andraplats.

Resultatet ökar för hela landet med totalt fyra punkter till 73 jämfört med förra mätningen 2016.

Vid förra mätningen mättes nöjdheten endast hos ett urval av stationer, medan 2018 års undersökning omfattade samtliga Jernhusens större stationer. Därför är det första gången som exempelvis Nässjö och Borås är med. Största förbättringen har skett i Gävle, som ökar med 16 punkter, och i Linköping som ökar med elva punkter. Det placerar Linköping på en femteplats (NRI: 75), och Norrköping på en tiondeplats (70).

Artikelbild

| Linköpings resecentrum hamnar på en femteplats i fastighetsägaren Jernhusens undersökning av resenerärernas nöjdhet. Norrköpings resecentrum hamnar på en tiondeplats.

– Trygga, tillgängliga och trevliga stationer är vårt bidrag till att göra det attraktivt för fler att välja tåget, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen. Undersökningen visar att vi är på rätt väg och ger oss underlag till fortsatta förbättringar av stationer i alla storlekar.

Stockholms central hamnar på sjundeplats med ett NRI-index på 73.