Det visar Svensk Handels handelsbarometer. Förra månaden var andelen 48 procent. Även när det gäller handelns lönsamhet är pessimisterna i majoritet. Andelen som tror på minskad lönsamhet uppgår till 54 procent, samma nivå som månaden före.

Undersökningen visar också att sex av tio dagligvaruhandlare anpassar sitt utbud inför det kommande halloweenfirandet.

Handelsbarometern bygger på en webbenkät där cirka 200 handlare, av totalt cirka 500 tillfrågade, har svarat.