Saab och Luftfartsverket (LFV), som ansvarar för flygtrafiklednings-tjänster i Sverige, tecknade avtal den 29 juni 2016 om att etablera ett nytt bolag – Saab digital air traffic solutions AB – med Saab som majoritetsägare. Transaktionen godkändes nyligen av Konkurrensverket och bildandet av bolaget kan nu slutföras. Bolaget är registrerat i Linköping.

Flygplatsen i Örnsköldsvik har fjärrstyrts från LFV Remote tower centre i Sundsvall sedan april 2015. Inom ett år planeras ytterligare två flygplatser – Sundsvall Timrå Airport och Linköping City Airport – att fjärrstyras från RTC i Sundsvall.

Anställd i tio år

Johan Klintberg anställdes av Saab för tio år sedan och har sedan dess haft olika befattningar inom Saab AB, senast som chef för affärsenheten Maintenance and Repair Operations. Innan han kom till Saab arbetade Johan Klintberg internationellt inom telekommunikation och konsultverksamhet.

– Johan Klintbergs erfarenhet kommer på ett utmärkt sätt driva den digitala omvandlingen och marknadens krav vidare, säger LFV:s generaldirektör Olle Sundin i en kommentar.

Först i världen

Digital och integrerad flygtrafikledning innebär att högteknologiska system skickar information från sensorer till ett flygledartorn, oberoende av plats. Det ska bidra till ökad flexibilitet, höjd säkerhet och effektivare resande. Det leder också till minskade kostnader för flygtrafikledning.

Saab och LFV har driftsatt det första systemet i världen för fjärrstyrd digital flygtrafikledning, Remote tower. Systemet ses som en viktig drivkraft för den fortsatta digitala utvecklingen inom flygtrafikledning.