I sista avsnittet av Historieätarna tog programledarna Lotta Lundgren och Erik Haag upp 00-talet. I ett inslag berättade man om RUT-avdraget. Alltså reformen som innebär att det går att göra skatteavdrag för en privatperson för "hushållsnära tjänster". Det innefattar bland annat städning i hemmet.

– Jag tycker Historieätarnas inslag om RUT var hemskt. Erik Haag möter medarbetaren utan byxor och beter sig på ett otroligt nedvärderande sätt mot Lotta som spelar medarbetare. Detta förstärks genom att ta in en "expert" som inte håller sig till sanningen. Hade denna situation hänt någon av våra medarbetare så hade de kontaktat sin arbetsledare och vi hade pratat med kunden, säger Städarnas vd Christoffer Sjögren.

"Experten" som programmet tog in var Rebecka Bohlin. Hon har tidigare varit chefredaktör för syndikalistiska tidningen Arbetaren och är enligt anmälarna motståndare till RUT.

Artikelbild

| Historieätarna. Programmet Historieätarna med Erik Haag och Lotta Lundgren har anmälts till Granskningsnämnden. Här från avsnittet om 1990-talet.

– I inslaget berättar hon att medarbetarna äter kall mat såsom yogurt och mackor. Det är klart att de förekommer i vår bransch likväl som i alla andra hantverksbranscher. Vi på Städarna genomförde i december en medarbetarundersökning som visade att 88 procent av våra medarbetare trivs med sitt yrke och 91 procent tycker att Städarna är en bra arbetsplats. Även detta tycker jag tydligt visar att Bohlin inte vet vad hon pratar om, säger Christoffer Sjögren.

Hur skulle programmet ha gjorts?

– Jag tycker inriktningen på deras inslag samt "expertens" utlåtande var oerhört ensidigt och innehöll ett flertal faktafel. De borde ha faktagranskat och lyft fram både för- och nackdelar med RUT-avdraget, säger han.

Hur ser en opartisk beskrivning av RUT ut?

Artikelbild

– Den innehåller både för- och nackdelar av branschen och beskrivs av någon som inte är uttalat rutmotståndare, främst av politiska skäl.

Vad säger du om SVT:s svar på kritiken mot Historieätarna att "experternas åsikter får stå för dom själva"?

– Jag tycker att det är fegt av SVT att skylla ifrån sig. Det är SVT som har kallat henne expert och inte hon.

Ni skriver i er debattartikel: "Nästa gång SVT vill göra ett program om RUT-avdraget är ni välkomna att istället ta med någon av våra medarbetare. Där finns det nämligen, till skillnad från hos Bohlin, verkliga sakkunskaper".

Skulle inte det vara partiskt det också?

– Jag tycker att det skulle vara opartiskt att låta en medarbetare från hemservicebranschen kommentera hur deras arbetsmiljö ser ut. Att låta Bohlin berätta om hur hon tror att det ser ut är partiskt eftersom hon av politiska skäl är motståndare till Rut.

SVT har erbjudits en chans att kommentera kritiken. Anders Hvidfeldt, presschef, svarar i en skriftlig kommentar att:

"När det gäller anmälningar till Granskningsnämnden avvaktar vi alltid med att uttala oss till nämnden beslutat om den tänker ta upp ärendet. Då är gången den att vi först yttrar vi oss i den aktuella frågan till nämnden – och när nämndens beslut kommit kommenterar vi beslutet i media".

Fotnot: Anmälan till Granskningsnämnden gjordes förutom av Christoffer Sjögren av Eva-Karin Dahl, vd HomeMaid, Ingalill Fägerhielm, vd Systrarna Tork och Åsa Storm, vd Stormtrivs. Debattartikeln finns att läsa på: http://www.svt.se/opinion/rut-foretagare-om-historieatarna