Siffrorna kommer från Valueguard i samband med bolagets månatliga mätningar av prisutvecklingen på bostäder runtom i landet och är räknat före säsongseffekter.

Analysföretaget som under hösten börjat att redovisa prisutvecklingen även för innevarande månad har nu låtit TT exklusivt ta del av novembersiffrorna.

Det följer utvecklingen under en lång tid då vi haft jättestort utbud av bostäder samtidigt som antalet spekulanter är hyfsat konstant, vilket gör att priserna sjunker, kommenterar Fredrik Kullman, vd på Bjurfors Stockholm.
Till det positiva som hänt på marknaderna den senaste månaden att det görs affärer igen vilket bara kan tolkas som att köpare och säljare mötts på nya nivåer. Numera har säljaren inte lika höga förväntningar på vilket pris man ska få utan anpassat sig till marknaden.

Sjunkande HOX-index

Utvecklingen bekräftar också hur det såg ut i oktober. I Stockholm gick priserna ned med 0,5 procent medan det så kallade HOX-indexet för riket sjönk med 0,9 procent jämfört med föregående månad. För bostadsrätter var minskningen 0,4 procent medan villaindex sjönk för 1,2 procent.

Oktober är dock traditionellt sett en svag månad och justerat för säsongseffekter noteras i stället en ökning, 0,4 procent. I Malmö är till och med utvecklingen uppåt då bostadsrättspriserna i stället stiger med 1,3 procent och villorna med 1,1 procent.

Fredrik Kullman ser dock risk för en fortsatt nedgång, detta med tanke på att Riksbanken nu kommer allt närmare en höjning av styrräntan från den nuvarande historiskt låga nivån.

Snabbare kurva nedåt

Den omedelbara reaktionen kommer att prisnedgången vi sett under senaste året, kommer att få en lite snabbare kurva nedåt. Vi kommer helt enkelt se litet hack, säger han och utvecklar:
Vi kommer nog se en utplanande nedgång under ganska lång tid. Det enda kan förändra det här är breda politiska överenskommelser så alla människor känner till spelreglerna på marknaden.

TT: Är det här dock verkligen ett problem?

Att priserna justeras och räntorna går upp är inget konstigt, inte heller att vi ska amortera på våra lån. Det huvudsakliga problemet är att vi har en dysfunktionell bostadsmarknad där till exempel äldre människor som inget hellre vill än att flytta från sin villa och sätta sig i en lägenhet inte har råd. På samma sätt har barnfamiljer inte råd att flytta till villa, utan det finns väldigt stora inlåsningseffekter med bland annat flyttskatter.