Ekonomi Den amerikanska detaljhandeln ångar på bättre än väntat. Försäljningen ökade med 0,4 procent i juni jämfört med månaden före, samma tillväxttakt som i maj.

Ekonomernas snittprognos låg på plus 0,1 procent.

På årsbasis låg ökningen i juni på 3,4 procent.

Den starka detaljhandeln kan påverka den amerikanska centralbankens planer att sänka styrräntan inom kort, enligt analytiker.