Världen Det måste utbildas hundratusentals piloter framöver för att möta efterfrågan i flygbranschen, enligt FN:s luftfartsorganisation ICAO.

Den kommersiella flygtrafiken kommer att fördubblas de närmsta 15 åren, säger ICAO:s generalsekreterare Fang Liu. Flygbolagen måste göra ett mycket bättre jobb med att attrahera kompetent personal, anser hon.

Minst 620 000 piloter kommer att behövas år 2036, och 80 procent av dessa måste utbildas till dess.